Dodanie tovaru

Úvod Dodanie tovaru

Spôsob platby
 Za tovar zakúpený v našom internetovom obchode môže kupujúci použiť nasledovné  spôsoby platby:

1/ Platba vopred
     a/ bankovým prevodom na bankový účet našej obchodnej spoločnosti vedený v
          Fio banka, a.s., č. účtu: 2800761114/8330,  IBAN: SK1183300000002800761114
          ČSOB, a.s., 4019706909/7500, IBAN: SK65 7500 0000 0040 1970 6909
     b/ vkladom na bankový účet našej obchodnej spoločnosti vedený v
         Fio banka, a.s., č. účtu: 2800761114/8330,  IBAN: SK1183300000002800761114
         ČSOB, a.s.,4019706909/7500, IBAN: SK65 7500 0000 0040 1970 6909
     c/ poštovým poukazom na bankový účet našej obchodnej spoločnosti vedený v
         Fio banka, a.s., č. účtu: 2800761114/8330,  IBAN: SK1183300000002800761114
         ČSOB, a.s., 4019706909/7500, IBAN: SK65 7500 0000 0040 1970 6909
Pri platbe vopred zasielame tovar až po pripísaní platby na náš bankový účet. Je dôležité uviesť správny variabilný (číslo objednávky alebo číslo zálohovej faktúry), konštantný symbol 0008. Doporučujeme v poznámke uviesť identifikáciu platiteľa.
Pri tomto spôsobe platby účtujeme len cenu za prepravu Slovenskou poštou alebo kuriérom.
 
2/ Dobierka
     Platbu za tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri prevzatí tovaru Slovenskej pošte alebo kuriérovi. Účtujeme dobierkový poplatok uvedený pri tomto spôsobe dopravy.

Copyright 2021 - 2022 © eskimak.sk