Kontakt

Úvod Kontakt

KILIX, s.r.o.

Majerská cesta 36

974 01 Banská Bystrica

IČO: 47 663 430

DIČ: 2024028270

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vložka číslo: 26764/S

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., č. účtu: 4019706909/7500, IBAN: SK6575 0000 0040 1970 6909

Mobil: +421 918 623 060

e-mail: info@eskimak.sk

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt skype Jozef Mikloško /jomibb1/

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

Prevádzková doba: Pondelok až Piatok od 08.00 do 16.30 hod.

Zodpovedný vedúci: JUDr. Jozef Mikloško

Orgán dozoru: 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj

Dolná 46

974 01  Banská Bystrica 1

tel: 048/412 49 69

e-mail: bb@soi.sk

Copyright 2021 - 2022 © eskimak.sk